lørdag 25. april 2020

Samer = konflikt

Fra 17-maitoget i Moss 2013. 
At samer er ensbetydende med konflikt er i hvert fall sannhet i norske medier. I kjølvannet av Joikakake-saken hvor Nordlys ber samene roe seg ned og fokusere på mer viktigere ting enn å klage på nordmenns høyt elskede og uunnværlige joikabolle-logo, er det avslørt holdninger fra avisens side som de virkelig bør ta oppgjør med i 2020.

Fotoet er fra et avisinnlegg som Nordlys selv har postet i 2013. Så avisen kan ikke unnskylde seg med at de ikke visste bedre når de ba samene roe seg ned angående Joikabollene. Les artikkelen her Mari Boine reagerer på Joika-stunt.

Jeg sendte et brev til Nordnorsk Debatt i går, men innlegget ble ikke tatt inn. Det er ganske skarpt, men ikke i nærheten av hva det pleier å ta inn fra diverse EDL-tilhengere. Først tenkte jeg at det er kanskje fordi de ikke ønsker flere saker relatert til Joikabolle-innlegget deres, men der tok jeg feil. I dag har det dukket opp nytt innlegg om akkurat den samme saken. Så jeg føler meg fakisk litt sensurert. Tar det som et tegn på at avisen ikke ønsker å ta imot kritikk.  Jeg skrev:


Kjære Nordlys.
Det er fint at avisen går ut og beklager, men jeg legger merke til at det er ordbruken dere beklager, og ikke holdningene deres. Videre er det ganske snodig at dere ber samene konsentrere seg om viktigere saker enn joikaboller, når det er dere selv som først drar denne saken til torgs. Og å tro at saken blir avsluttet når dere på det samme torget setter samene i gapestokken, er jo ganske naivt og overlegent, og presiserer den suverene posisjonen dere tror dere har. Å sette saken inn på lederplass i avisen og attpåtil ha et lukket kommentarfelt, som for å poengtere at dette skal stå uimotsagt, er å ytterligere undervurdere samene og rettferdighetens kraft. Dere ba om bråk med det, og bråk fikk dere. Ja, legg dere gjerne langflat for å berge ræva til skribenten og avisens ære, men det nytter lite hvis dere ikke forstår hva dere har gjort galt. La meg forklare.

Fra avisens redaksjon vies samene plass  – nesten uten unntak –  der sakene kan vinkles som en konflikt, og da aller helst mellom samer og norsker/samiske og norske interesser. Det selger som faen og aldri er kommentarfeltene mere i brann enn da. Og avisens narrativ legger føringer for at samene skal gå ut som en latterliggjort, tapende part. Om det er bevisst eller ubevisst vet jeg ikke. Dette gjelder ikke bare Nordlys, men samtlige norske aviser som har samer i kommunen eller i fylket. Og det rare er at der hver enkelt norske, eller Nortura som i dette tilfellet med Joikaboller, representerer kun seg selv, er alltid samene representert som en homogen enhet, nå sist av Nordlys i «Ta-det-rolig» innlegget deres. Det én same mener, ja det mener alle samer! Hva grunnes denne oppfatninga på?

Joikabollelogoen var riktignok ikke den viktigste saken på den samiske dagsorden, men dere gjorde den til det. Jeg håper dere forstår at det ikke er Joikabolleboksen i seg selv som er selve problemet, men denne utidige, paternalistiske ideologien som skinte gjennom i irettesettelsen deres.

Dere er selv skyld i at viktigere saker som angår samene ikke får medieoppmerksomhet. Dere ER media, men unngår å skrive om det samiske samfunnet på lik linje med det dere skriver om det norske. Jeg kan love dere at samene har et like oppegående, aktuelt, interessant og til tider vel så moderne samfunn som det norske. Og det angår alle i landet. Det er ikke slik at de samiske og norske samfunnene lever adskilt. De overlapper, er infiltrerte og fungerer sammen og hver for seg. Det er ikke enten eller. I de fleste norske aviser er det som om samene ikke er en del av Norgessamfunnet, de er noe utenom, noe fremmed, noe som kommer i tillegg, men som ikke er inkludert.

I veldig mange avisinnlegg blir samene framstilt som om de var en irrasjonell, forurettet, jævelblanda nabo. Denne blir kun viet oppmerksomhet når hen klager, og da kun for at man i all sin selvgodhet skal kunne videreformidle hvor urimelige denne naboen er, for å preke moral, oppdra hen, opphøye seg selv på bekostning av hen, og dessuten nyte nyhetens interesse et øyeblikk. Akkurat som ei ekte sladrekjerring gjør. 

Den samiske delen av meg er drittlei av å bli oppdratt av hvem som helst. Det virker som alle selvutnevnte besteborgere har blitt pålagt en moralsk plikt til å rettlede og irettesette samene, holde dem i ørene. Til det kan jeg si at samene generelt sett er vel så dannede og utdannede som andre, og følger like godt med i samfunnet, så det er helt unødvendig kan jeg forsikre dere om. Dessuten er fornorskningspolitikken en forlatt ideologi.

På en måte synes jeg synd på Nordlys og dere andre som ennå er offer for fornorskningspolitikken, hvor samene med tvang skulle forlate sin egen livsførsel og verdenssyn og oppdras til gode, lydige nordmenn. Denne undertrykkinga av samer ble også ikke-samer tvunget til å godta. Men der de fleste samer for lenge siden har tatt et oppgjør med denne politikken, har forsket på og tatt lærdom av elendigheten og gått videre, sitter dere og mange andre nordmenn fortsatt skadelidende og indoktrinerte med disse nedlatende holdningene overfor samer. Dere er så til de grader akterutseilte. Innse at det er DERE som er ofrene nå, ikke samene.

Og nå er det min tur til å oppdra dere: Ta et oppgjør med disse nedlatende, avleggse holdningene og bli moderne tenkende mennesker, til det beste for alle i samfunnet.   

2 kommentarer:

  1. Det er jo sant Marie at dette. Kan snues slik. Jeg hadde ikke tenkt på det før. Bra skrevet.

    SvarSlett