onsdag 23. januar 2019

Dødelige skilt i Tromsø

Bilderesultat for samer i tromsø 1800
Prostneset Tromsø 1883

Stakkars Tromsøværingene som ikke kan samisk. De kommer til å gå seg vill i sin egen by når de samiske skiltene blir satt opp. De kommer til å miste orienteringssansen, identiteten og kulturen. Hele byens eksistens vil gå under på grunn av de samiske skiltene. Skiltene er så kraftfulle og magiske at de totalt overskygger alle andre skilt. De ekte Tromsøværingene blir utslettet, utdødd, borte. For alltid. Kanskje allerede før påske.

Jeg forstår godt at de kjemper med nebb og klør for at de samiske skiltene ikke skal komme opp. Hvem vil vel dø bare pga et skilt? De fatale samiske skiltene - som koster en milliard kroner hver - kommer til å overskygge ALT, til og med Tromsdalstinden som iallefall ikke har noe samisk navn. Den kommer til å synke i havet av skam. Og ikke bare det. Tromsøpalmen står plutselig i samisk jord og kommer til å råtne tvert. Elvene kommer ikke til å kjenne seg selv igjen med det nye navnet og renne helt galt av sted, på panisk leting etter sitt norske leie. Tragisk.

Tromsø har aldri vært noen samisk by, sier dem, og det har dem helt rett i. For bybegrepet er norsk. At samene sier de hadde siidaer der lenge før en handelskraftig norsk kjøpmann sørfra hutret seg nordover, kan jo ikke regnes. En siida er jo ikke en by. Det er bare norsker som bor i by. Samer har først begynt å bo i by for 100 år siden. Før det bodde de i siidaer i fattige telt rundt omkring på vidda før norskene forbarmet seg over dem og lot dem komme til byen deres. Og gud vet hvordan de dumme fattiglappene har klart seg gjennom årtusener alene på vidda, uten norskens hjelp. De har virkelig hatt flaks! 

Kanskje var det noen stakkars fattiglapper blant de 80 menneskene som befant seg i Tromsø da byen ble grunnlagt i 1789, men de kan jo ikke regnes med, for samer har ikke byer. Byer tilhører nordmenn. Samer er bare gjester der som må gå stille i dørene, eller finne seg i å bli jaget til vidda og teltene igjen. Nei, det har aldri vært samer i Tromsø. Akkurat rundt Tromsø har det vært helt fritt for samer. Samer har vært alle andre plasser rundt omkring i Nord-Norge, men aldri på øya Tromsø. Den har alltid vært norsk, lenge før det kom norsker dit. Ja, til og med lenge før Norge ble oppfunnet. Til helvete med Ottar, den gamle tosken! Og alle andre som mener noe annet. 

Alle gamle kartene med samiske navn over Tromsø og omegn er en forfalskning som NSR og Sametinget begynte med veldig tidlig, allerede på 1700-talllet. Sikkert for å lure norskene som kom dit til å tro at den var samisk. Men den gikk ikke! Norsker vet hvem de er og hvor de alltid har vært. Som det eneste folket på denne kloden har de en enestående kunnskap om hvor de kommer fra. Det ligger i deres fantastiske gener. De kan alltid dokumentere at de var der først. Det kan ingen andre. 

Det er så utrolig vondt å måtte se de samiske skiltene og stadig bli påminnet om at disse tilbakestående/altfor moderne samene vandrer rundt i byen som om de hørte til der. Som om de var der med Per og Pål da byen ble grunnlagt. Som om de fremdeles eksisterer. Tragisk. Virkelig tragisk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar