torsdag 15. mars 2018

Hva gjør vi med Sámi Jienat?

Nidarosdomen 6 feb 2017
Det spørsmålet har surret i hodet mitt i ukevis og månedsvis, ja det begynner faktisk å bli årevis. Sámi Jienat, det store samisk koret med medlemmer fra tre land, et nomadisk kor uten fast holdeplass eller kontor, og nå også helt uten fast økonomisk støtte. Jeg har vært medlem der helt fra begynnelsen i 2002 og styremedlem siden 2009, sett koret vokse seg større og større og etablere seg i det stor-samiske samfunnet som en viktig og selvfølgelig del av det samiske kulturmangfoldet. Koret er kommet for å bli og er et fantastisk tilskudd til kulturlivet i Sápmi, men også utenom. Vi har reist Sápmi på kryss og tvers og hatt øvelser og konserter, sovet på klasserom, gymsaler, ymse campingplasser og en ytterst sjelden gang på hotell. Vi har hatt konserter på store nasjonale og internasjonale scener, stilt opp i vår fineste stas, oppført oss eksemplarisk, vært kulturambassadører hvor vi har fylt scenene med unike opplevelser med sang, joik og kofter fra hele Sápmi.

Publikum har fått oppleve et mini-Sápmi med oss og vi har visket ut landegrensene som skiller oss fra hverandre. Det har vært store opplevelser for både oss og publikum opp gjennom årene på diverse scener rundt omkring, men det har også vært de mest tåredryppende og rørende opplevelser etter konsertene. Der har vi hatt kvinner og menn hengende gråtende rundt halsen og betro oss at de er opprinnelig samer, at det er første gangen de hører joik, samisk språk og ser kofter fra sitt eget område. I sånne tilfeller har man skjønt hvor viktig arbeide Sámi Jienat gjør og har gjort, ikke bare for samer, men også for andre som har fått anledning til å bli kjent med oss, samisk musikk, joik og kultur i det hele tatt. I og med at vi ikke er proffe, men helt vanlige mennesker, har folk hatt lettere for å ta kontakt med oss og identifisere seg med oss.

Og nå står vi altså ved en korsvei. I 2014 var siste året Sametinget delte ut driftstøtte til oss. Den støtten var ikke all verden, men det var nok til at vi klarte å holde koret i gang, at vi kunne planlegge. Siden 2015 har vi virkelig slitt med å holde hodet over vannet. Vi i styret har lagt ned utrolig mye av vår tid til å drifte koret hvor vi skal forholde oss til medlemmer, sameting, banker, organisasjoner og regnskap fra tre land. På tre språk, minst. Det går med mange arbeidstimer til å søke penger fra diverse organisasjoner, spesielt når man har medlemmer fra tre land. Og så skal det rapporteres etterpå. Og så drifter vi ei hjemmeside. Det er vårt felles kontor i tillegg til å være vårt ansikt utad. Jeg tror få vet hvor omfattende alt dette er.

Og vi i styret har jobbet gratis, uten ei eneste krone i godtgjørelse. Og nå er vi utslitte. Jeg kommer ikke til å ta gjenvalg under de forholdene som er nå, og jeg kan ikke annet enn å synes synd på de som overtar roret, om det er noen. Det får vi først vite på årsmøtet i april. Jeg håper på et mirakel innen den tid.

Det har vært stor belastning på styret, men også på medlemmene når økonomien er dårlig og man ikke har fast støtte. Medlemmene har måttet være svært fleksible og legge ut store summer fra egen lomme, noe som resulterer i at svært få ungdommer har anledning å være med oss. Greit nok at en hobby kan være dyr, men Sámi Jienat er ikke til bare for moro skyld. Vår politikk er å synliggjøre, fremme og utvikle samisk musikk og kultur og det har vi lykkes med til en stor grad. Vi er faktisk det eneste pan-samiske koret i verden. Og jeg tror vi trenger å bli tatt på alvor nå. Men nå står vi i fare for å måtte legge ned aktiviteten. Det ville jo vært veldig trist. Det beste hadde vært å få fast støtte slik at vi kunne ansette en til å ta seg av det administrative, en som kunne ta seg av pengesøknadene og rapporteringene. Nå ser det svart ut. Dersom koret må legge ned aktiviteten, kommer det til å bli et stort hull i Sápmi etter dem.

Vi har konsert på den største samiske joikescenen i verden, Påskefestivalen i Kautokeino, skjærtorsdag 29. mars kl 19.00. Jeg håper det ikke blir vår siste konsert.

Konsert i Kautokeino: https://www.facebook.com/events/194466641329772/
Les mer om oss på vår hjemmeside: http://www.samijienat.com/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar